• Przegląd – polega na sprawdzeniu między remontami stanu technicznego, regulacji i usunięciu drobnych usterek,
  • Remont bieżący – to niewielki remont, polegający na usunięciu niedociągnięć w funkcjonowaniu pewnych części obiektu,
  • Remont średni – to remont, który swoim zasięgiem obejmuje tylko część mieszkania lub domu, np. remont kuchni czy łazienki,
  • Remont kapitalny – to remont o największym zasięgu; oznacza przeprowadzenie prac na terenie całego domu i to gruntownych, łącznie z np. zmianą instalacji, ogrzewania itp.