To czynności, polegające na wymianie i naprawie elementów domu lub mieszkania: wszystkiego, co jest zużyte, zniszczone lub uszkodzone. Jego celem jest przywrócenie pierwotnej wartości domu. Najczęściej przeprowadza się go jednocześnie z modernizacją, która polega na wprowadzeniu wcześniej nieistniejących instalacji, np. centralnego ogrzewania w wiekowej kamienicy. Remont kapitalny należy szczegółowo i racjonalnie zaplanować przed rozpoczęciem go.